NPV và IRR – Công Cụ Quan Trọng Trong Đánh Giá Dự Án

npv và irr
Category: Kinh nghiệm quản lý dự án

Trong thế giới đầy cạnh tranh và biến động, việc đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, DRACO sẽ cùng bạn đi sâu vào hai khái niệm quan trọng không thể thiếu khi phân tích đầu tư: NPV và IRR. Hai khái niệm đều là công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý dự án và các nhà đầu tư đánh giá tính khả thi của các dự án và quyết định về việc đầu tư.

NPV là gì?

Định nghĩa NPV

NPV viết tắt của “Net Present Value” là một phương pháp đánh giá dự án dựa trên nguyên lý giá trị hiện tại của tiền. Nó tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền thu và chi trong suốt thời gian dự án so với mức chi phí ban đầu của dự án, thường là mức lợi nhuận mong đợi hoặc tỷ suất lợi nhuận cơ hội. NPV giúp đánh giá xem một dự án hoặc một quyết định đầu tư có mang lại lợi ích tài chính hay không.

Công thức tính NPV

công thức tính npv
Công thức tính NPV

Trong đó:

 • NPV là Giá trị hiện tại của dòng tiền dự án
 • t là thời gian đầu tư, hoặc thời gian triển khai dự án
 • r là tỷ lệ chiết khấu.
 • Ct là giá trị dòng tiền thuần, tính tại thời điểm t.
 • Co là chi phí đầu tư năm đầu, với t=0
npv là gì
NVP là gì?

Ý Nghĩa của NPV

 • NPV dương thể hiện rằng dự án có khả năng tạo ra lợi nhuận.
 • NPV âm dự án có thể gây lỗ hoặc không sinh lời đáng kể khi so sánh với tỷ suất chiết khấu.

Bằng cách so sánh NPV của các dự án hoặc đầu tư khác nhau, người quản lý hoặc nhà đầu tư có thể quyết định dự án nào sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho họ

Một số nhược điểm cần lưu ý:

 • Đối với các dự án có tuổi thọ dài, việc ước lượng chính xác chi phí thường gặp khó khăn.
 • NPV không thể hiện được khả năng sinh lời theo tỷ lệ phần trăm, làm khó đưa ra quyết định đầu tư.

IRR là gì?

Định nghĩa IRR 

IRR viết tắt của “Internal Rate of Return” là tỷ suất hoàn vốn nội bộ. Tức là lãi suất mà tại đó giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến bằng với mức đầu tư ban đầu trong một dự án. Một cách đơn giản dễ hiểu, IRR là mức lãi suất khiến giá trị hiện tại của dòng tiền ra vào bằng nhau.

Khi chỉ số IRR của một dự án lớn hơn so với lãi suất không rủi ro, dự án đó được xem là sinh lời. IRR được sử dụng để giảm thiểu các yếu tố tác động từ bên ngoài như lạm phát và chi phí vốn, giúp trong quyết định đầu tư và đánh giá dự án.

Ví dụ, nếu một dự án có chỉ số IRR là 5%, điều này đồng nghĩa với việc khoản đầu tư đó sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 5% cho nhà đầu tư qua suốt vòng đời của dự án.

Công thức tính IRR 

công thức tính irr
Công thức tính IRR

Trong đó:

 • IRR là Tỷ lệ hoàn vốn trong nội bộ tại thời điểm cần tính
 • NPV là Giá trị hiện tại của dòng tiền dự án
 • t là thời gian đầu tư, hoặc thời gian triển khai dự án
 • r là tỷ lệ chiết khấu.
 • Ct là giá trị dòng tiền thuần, tính tại thời điểm t.
 • Co là chi phí đầu tư năm đầu, với t=0

Công thức trên biểu thị IRR là nghiệm của phương trình có giá trị NPV = 0

irr là gì
IRR là gì?

Ý nghĩa của IRR

Ý nghĩa của chỉ số IRR là đánh giá tính khả thi và khả năng sinh lời của một dự án đầu tư. IRR được sử dụng để:

 • Xác Định Ngưỡng Chấp Nhận: IRR giúp nhà đầu tư biết được mức tối đa của chi phí sử dụng vốn mà họ có thể chấp nhận được. Nếu chi phí vượt quá ngưỡng này, dự án có thể không hiệu quả về mặt tài chính.
 • Quyết Định Tập Trung Hoặc Phân Loại Dự Án: IRR là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư quyết định xem họ nên tập trung vào một dự án cụ thể hay phân loại tính hấp dẫn của nhiều dự án khác nhau.

Tuy nhiên, IRR không tính toán trên cơ sở chi phí sử dụng vốn, điều này có thể dẫn đến nhận định sai về khả năng sinh lời của dự án và không cho biết mức độ tiền trong tay của nhà đầu tư.

Tóm lại, IRR là một công cụ hữu ích để quyết định đầu tư và tập trung vào dự án, nhưng cần được sử dụng cùng với các phương pháp khác để đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của dự án.

Xem thêm: Các yếu tố quan trọng khi Phân tích hiệu quả đầu tư dự án

Mối quan hệ mật thiết giữa NPV và IRR là gì?

Mối quan hệ giữa chỉ số IRR và NPV thể hiện qua việc IRR là nghiệm của phương trình với NVP = 0. Cả hai chỉ số này đều phản ánh mức độ khả thi của một dự án đầu tư kinh doanh, nhưng từ hai góc độ khác nhau.

Đơn Vị So Sánh:

 • IRR: Phản ánh dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%).
 • NPV: Phản ánh thông qua số tiền.

Mục Đích Sử Dụng:

 • IRR: phản ánh khả năng thu hồi vốn của dự án.
 • NPV: phản ánh tính khả thi của dòng tiền.

Tính Phụ Thuộc:

 • IRR: Phụ thuộc vào thời gian và tỷ lệ lợi nhuận của dòng tiền.
 • NPV: Phụ thuộc vào nguồn vốn ban đầu.

Mối quan hệ tương hỗ giữa IRR và NPV cho phép nhà đầu tư linh hoạt lựa chọn chỉ số phù hợp nhất với mục tiêu và điều kiện cụ thể của dự án. IRR thường dễ hiểu hơn với dạng phần trăm và được sử dụng để so sánh giữa các dự án. Trong khi NPV thường được sử dụng khi cần độ chính xác cao hơn trong đánh giá.

mối quan hệ giữa npv và irr
Mối quan hệ giữa NPV và IRR

Nên sử dụng NPV hay IRR để đánh giá quyết định đầu tư của dự án

Sử dụng NPV và IRR đều là phương pháp phổ biến để đánh giá quyết định đầu tư của một dự án. Quyết định sử dụng phương pháp nào phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể của dự án và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm để xem xét khi quyết định sử dụng NPV hoặc IRR:

Sử dụng NPV khi

 • Dòng Tiền Không Ổn Định: NPV là lựa chọn tốt hơn khi dòng tiền của dự án khác nhau hoặc không ổn định và tỷ lệ chiết khấu khác nhau
 • Quyết Định Đầu Tư Dài Hạn: NPV tính toán giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền trong dự án, nên nó phản ánh tốt hơn giá trị thực của dự án trong dài hạn.
 • So Sánh Dự Án Với Mức Lợi Nhuận Cơ Hội: NPV cho phép so sánh dự án với các cơ hội đầu tư khác bằng cách sử dụng mức lợi nhuận cơ hội làm mức cơ bản.
nên sử dụng npv hay irr
Nên sử dụng NPV hay IRR

Sử dụng IRR khi

 • Dòng Tiền Đều Đặn: IRR hoạt động tốt nhất khi dòng tiền thu nhập và chi phí đều đặn qua từng giai đoạn của dự án.
 • Quyết Định Đầu Tư Ngắn Hạn: IRR thường được sử dụng để đánh giá quyết định đầu tư ngắn hạn hoặc để xác định mức tối ưu của vốn đầu tư.
 • Mục Tiêu Tập Trung vào Lợi Nhuận: IRR thường được sử dụng khi mục tiêu chính của dự án là tối đa hóa lợi nhuận hoặc khi nhà đầu tư quan tâm đến tỷ suất sinh lợi mà dự án có thể đạt được.

Trong thực tế, doanh nghiệp sử dụng song song NPV và IRR để có cái nhìn toàn diện hơn về tính khả thi của một dự án và ra quyết định đúng đắn.

Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của NPV và IRR

Khoản Đầu Tư Ban Đầu: Khoản đầu tư ban đầu lớn hơn làm giảm NPV và IRR.

Thời Gian Đầu Tư: Thời gian đầu tư càng dài, NPV càng cao và IRR càng thấp.

Lãi Suất: Lãi suất thấp, NPV cao và IRR thấp.

Dòng Tiền: Thay đổi dòng tiền có thể ảnh hưởng đến NPV và IRR.

Rủi Ro: Rủi ro làm giảm cả NPV và IRR.

Mức Độ Tin Cậy của Dự Án: Mức độ tin cậy cao cải thiện NPV và IRR.

Lời Kết

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về hai khái niệm quan trọng trong phân tích đầu tư NPV và IRR. Đối với các doanh nghiệp, việc hiểu và áp dụng đúng các công cụ này có thể giúp tối ưu hóa quyết định đầu tư và tạo ra giá trị lâu dài. Hy vọng qua bài viết trên DRACO đã giúp bạn hiểu rõ hơn về NPV và IRR và cách chúng có thể được áp dụng vào dự án một cách hiệu quả.