Giới Thiệu

VỀ DRACO

Tập đoàn tài chính công nghệ DRACO khởi nghiệp từ đầu năm 2019. Sau gần 4 năm phát triển và tích lũy, DRACO đã phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh tài chính, chiến lược, công nghệ mới. Chúng tôi đã phát triển:

Với sứ mệnh đưa công nghệ số hiện đại cho các doanh nghiệp SME và STARTUP, DRACO mong muốn góp sức vào sự thịnh vượng của doanh nghiệp SME nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Tầm nhìn sứ mệnh
TẦM NHÌN

Tầm nhìn chiến lược của DRACO 10 năm tới là trở thành một tập đoàn tài chính Công nghệ uy tín hoạt động trên thị trường các nước Châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh xương sống của tập đoàn là các sản phẩm công nghệ số, marketing số, tài chính chiến lược. DRACO sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp đưa công nghệ số hiện đại ứng dụng vào quản trị, vận hành và kinh doanh của các doanh nghiệp SME và STARTUP.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của DRACO là đem lại một cuộc sống vương giả, an toàn, hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, nhân viên, đồng thời góp phần vào sự thịnh vượng, ổn định và phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng.

Sứ mệnh
BAN ĐIỀU HÀNH

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI