Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00  (+84)-338-855-353 [email protected]
Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00 
 (+84)-338855-353  (+84)-338855-353

Dành cho khách hàng

Tập đoàn tài chính công nghệ DRACO đa ngành kinh doanh mảng Tài chính – Công nghệ – Dịch vụ, chuyên cung cấp dịch vụ gồm: 

(1) Các sản phẩm Công nghệ số 

(2) Hệ thống DRAERP 

(3) Hỗ trợ quản trị tài chính kế toán 

(4) Dịch vụ Marketing số 

(5) Tài chính chiến lược 

DRACO luôn mong muốn hợp tác trong và ngoài nước nhằm gia tăng giá trị của tất cả các bên theo tiêu chí “WIN – WIN”.

Chúng tôi đã phát triển: 

(1) Các sản phẩm Công nghệ số như: Dịch vụ Website, Dịch vụ Hosting, Dịch vụ Server; 

(2) Hệ thống DRAERP gồm HRM, CRM, Ecommerce, Kế toán, Kho,… ;

(3) Dịch vụ Marketing số như Facebook Ads, Google Ads, SEO, Content Marketing,…;

(4) Tài chính chiến lược gồm Lập dự án và tìm nguồn vốn cho dự án, Tư vấn dịch vụ Doanh nghiệp 360, Dịch vụ tư vấn Kế toán Tài chính, Kiểm toán tái cấu trúc. Với sứ mệnh đưa công nghệ số hiện đại cho các doanh nghiệp SME và STARTUP, DRACO mong muốn góp sức vào sự thịnh vượng của doanh nghiệp SMEs nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Dành cho đối tác

Tập đoàn Tài chính Công nghệ DRACO luôn mong muốn hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm gia tăng giá trị của tất cả các bên theo tiêu chí “WIN – WIN”. Tầm nhìn chiến lược của DRACO 10 năm tới là trở thành một tập đoàn tài chính Công nghệ uy tín hoạt động trên thị trường các nước Châu Á Thái Bình Dương. Ngành nghề kinh doanh xương sống của Tập đoàn dựa trên các sản phẩm Công nghệ số, Marketing số, Tài chính chiến lược. 

DRACO sẽ là người bạn đồng hành tin cậy với doanh nghiệp SME và STARTUP, giúp đưa công nghệ số hiện đại cho các doanh nghiệp SME và STARTUP. 

Sứ mệnh của DRACO là đem lại một cuộc sống vương giả, an toàn, hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, nhân viên, đồng thời góp phần vào sự thịnh vượng, ổn định và phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific) nói chung và Việt Nam nói riêng.