Quản Trị Chiến Lược là gì? Vai Trò Và Tầm Quan Trọng Trong Quản Lý Doanh Nghiệp

Quản trị chiến lược là quá trình lập kế hoạch, định hình và thực hiện các quyết định chiến lược để định hình và đạt được mục tiêu dài hạn của tổ chức. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu quản trị chiến lược là gì, vai trò của quản trị chiến lược và tầm quan trọng của nó

Quản trị chiến lược là gì?

Quản trị chiến lược là quá trình lập kế hoạch, định hình và thực hiện các quyết định chiến lược nhằm đạt được mục tiêu và sứ mệnh lâu dài của tổ chức. 

Nó bao gồm việc phân tích môi trường ngoại vi và nội bộ, xác định các cơ hội và thách thức, đề ra chiến lược cạnh tranh và phát triển kế hoạch hành động cụ thể để đạt được kết quả mong muốn. 

Quản trị chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và duy trì sự thành công của một tổ chức trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay.

Quản lý chiến lược là gì?
Quản lý chiến lược là gì?

Tại sao phải thực hiện quản lý chiến lược

Quản trị chiến lược không chỉ đơn thuần là việc lập kế hoạch mà còn là quá trình tạo ra sự thay đổi và phát triển bền vững cho tổ chức. Dưới đây là một số lý do cụ thể tại sao quản trị chiến lược là một phần không thể thiếu trong môi trường kinh doanh hiện đại:

Xác định hướng đi rõ ràng: Quản trị chiến lược giúp tổ chức xác định mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình. Bằng cách này, tổ chức có thể tập trung nỗ lực vào các mục tiêu chiến lược và đảm bảo rằng mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung.

Tối ưu hóa nguồn lực: Bằng cách áp dụng quản trị chiến lược, tổ chức có thể phân bổ nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất. Điều này bao gồm việc định rõ ưu tiên, phân chia nguồn lực giữa các mục tiêu và dự án khác nhau, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và lợi ích.

Tạo lợi thế cạnh tranh: Quản trị chiến lược giúp tổ chức nhận biết và tận dụng cơ hội, đồng thời đối phó với các thách thức từ môi trường kinh doanh. Bằng cách phát triển các chiến lược cạnh tranh thông minh và đổi mới, tổ chức có thể tạo ra một sự khác biệt độc đáo và thu hút khách hàng.

Quản lý chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh
Quản lý chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh

Định hình văn hóa tổ chức: Quản trị chiến lược không chỉ là về việc xác định các mục tiêu và kế hoạch, mà còn là về việc xây dựng một văn hóa tổ chức tích cực và linh hoạt. Bằng cách thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, quản trị chiến lược có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khích lệ sự phát triển cá nhân.

Đảm bảo bền vững: Cuối cùng, quản trị chiến lược giúp tổ chức đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững trong thời gian dài. Bằng cách phát triển các chiến lược dựa trên nền tảng vững chắc và phản ánh sứ mệnh và giá trị của tổ chức, quản trị chiến lược giúp đảm bảo sự thành công dài hạn.

Vai trò của quản trị chiến lược

Vai trò của quản trị chiến lược là cực kỳ quan trọng trong quản lý doanh nghiệp vì nó không chỉ định hình mục tiêu và hướng phát triển của tổ chức mà còn đảm bảo rằng các mục tiêu đó được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững. Dưới đây là một số vai trò chính của quản trị chiến lược:

Xác định mục tiêu và tầm nhìn: Quản trị chiến lược giúp tổ chức xác định mục tiêu cụ thể và tầm nhìn dài hạn của mình. Điều này giúp tất cả nhân viên trong tổ chức hiểu rõ mục tiêu chung và làm việc hướng tới mục tiêu đó.

Phân tích môi trường: Quản trị chiến lược đảm nhận vai trò phân tích môi trường ngoại vi và nội bộ của tổ chức để nhận diện cơ hội và thách thức. Dựa trên phân tích này, chiến lược được điều chỉnh để tận dụng cơ hội và đối phó với thách thức.

Phát triển chiến lược cạnh tranh: Một trong những vai trò chính của quản trị chiến lược là phát triển chiến lược cạnh tranh để giúp tổ chức nắm bắt và duy trì lợi thế trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

Tạo ra kế hoạch hành động: Quản trị chiến lược không chỉ là về việc lập kế hoạch, mà còn là về việc phát triển các kế hoạch hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Định hình văn hóa tổ chức: Quản trị chiến lược có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình văn hóa tổ chức bằng cách thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm trong toàn bộ tổ chức.

Đánh giá và điều chỉnh: Cuối cùng, vai trò của quản trị chiến lược là đánh giá và điều chỉnh chiến lược dựa trên phản hồi và thay đổi từ môi trường kinh doanh để đảm bảo sự linh hoạt và sẵn sàng thích ứng.

Một số hình thức quản trị chiến lược hiệu quả

Theo mô hình SWOT

Mô hình SWOT là một công cụ phân tích chiến lược giúp tổ chức đánh giá các yếu tố nội và ngoại vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Đây là một phương pháp tổng hợp và phổ biến được sử dụng để xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của tổ chức.

  • Điểm mạnh: Những lợi thế và tài nguyên mà tổ chức sở hữu, giúp tạo ra sự ưu thế so với đối thủ.
  • Điểm yếu: Những hạn chế và yếu điểm trong tổ chức, gây khó khăn trong việc đạt được mục tiêu.
  • Cơ hội: Những khả năng và tình hình thuận lợi trong môi trường ngoại vi mà tổ chức có thể tận dụng.
  • Thách thức: Những yếu tố tiêu cực và nguy cơ trong môi trường ngoại vi có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức.

Dựa trên phân tích SWOT, tổ chức có thể phát triển chiến lược tận dụng điểm mạnh và cơ hội, đồng thời đối phó với điểm yếu và mối đe dọa.

Mô hình SWOT được sử dụng rất phổ biến
Mô hình SWOT được sử dụng rất phổ biến

Theo thẻ điểm cân bằng BSC

Thẻ điểm cân bằng là một phương pháp quản trị chiến lược đa chiều, tập trung vào cân bằng giữa các yếu tố tài chính và phi tài chính, đo lường từ nhiều góc độ khác nhau.

  • Tài chính: Tập trung vào các mục tiêu liên quan đến hiệu suất tài chính, như doanh số bán hàng, lợi nhuận, hoặc lượng tiền mặt.
  • Khách hàng: Đo lường sự hài lòng của khách hàng thông qua các chỉ số như tỷ lệ hài lòng, chất lượng sản phẩm, và sự trung thành của khách hàng.
  • Quy trình nội bộ: Đánh giá hiệu suất của các quy trình nội bộ và hoạt động của tổ chức, từ việc sản xuất đến dịch vụ khách hàng.
  • Học hỏi và phát triển: Đo lường khả năng của tổ chức thích ứng và phát triển, bao gồm việc đào tạo nhân viên, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, và khả năng sáng tạo.

Bằng cách đo lường và quản lý từng khía cạnh này, BSC giúp tổ chức đảm bảo rằng các mục tiêu chiến lược được thực hiện một cách cân đối và bền vững.

Quản lý chiến lược có ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức không?

Câu trả lời là có, quản lý chiến lược có ảnh hưởng lớn đến văn hóa tổ chức. Văn hóa tổ chức là tập hợp các giá trị, niềm tin, thái độ và hành vi chung của nhân viên trong tổ chức. Quản lý chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mục tiêu và hướng đi của tổ chức, từ đó ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức theo các cách sau:

Xác định giá trị cốt lõi: Quản lý chiến lược thường đặt ra các mục tiêu dài hạn và xác định giá trị cốt lõi mà tổ chức theo đuổi.

Những giá trị này thường trở thành nền tảng của văn hóa tổ chức và ảnh hưởng đến hành vi và quyết định hàng ngày của nhân viên.

Tạo ra môi trường làm việc: Quản lý chiến lược định hình cách tổ chức hoạt động và tạo ra môi trường làm việc phù hợp với mục tiêu chiến lược.

Ví dụ, nếu một trong những mục tiêu chiến lược của tổ chức là tăng cường sự đổi mới, quản lý có thể khuyến khích môi trường làm việc linh hoạt và sáng tạo

Thúc đẩy hành vi và hành động phù hợp: Cách quản lý chiến lược đặt ra các mục tiêu và kế hoạch hành động có thể ảnh hưởng đến hành vi và quyết định của nhân viên. Việc phát triển và thúc đẩy một văn hóa làm việc tích cực thông qua quản lý chiến lược có thể tạo động lực cho nhân viên và tăng cường hiệu suất làm việc.

Hỗ trợ sự phát triển cá nhân: Một trong những yếu tố quan trọng của văn hóa tổ chức là khuyến khích và hỗ trợ sự phát triển cá nhân của nhân viên. Quản lý chiến lược có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên thông qua việc đặt ra các mục tiêu liên quan đến đào tạo và phát triển.

Quản lý chiến lược còn ảnh hưởng đến nhân viên
Quản lý chiến lược còn ảnh hưởng đến nhân viên

Kết luận

Tóm lại,  quản lý chiến lược không chỉ hình thành văn hóa tổ chức mà còn thúc đẩy sự phát triển cá nhân và khuyến khích hành vi phù hợp với mục tiêu chiến lược. 

Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự sáng tạo và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

DRACO hy vọng những thông tin trong bài viết trên đủ để trả lời cho câu hỏi quản trị chiến lược là gì của bạn

>>Xem thêm: Chiến lược cấp công ty là gì?