#PhầnMềmDraERP

Mô hình PEST là gì? Định hình chiến lược kinh doanh cùng PEST

Mô hình PEST là một công cụ đặc biệt giúp doanh nghiệp định hình chiến lược kinh doanh. Đây chính là công cụ mà rất...

Phân Tích SWOT Của Vinamilk Và Ma Trận TOWS

Trong bài viết này, Draco sẽ tập trung vào phân tích SWOT của Vinamilk, công ty dẫn đầu trong ngành sữa Việt Nam....

Phân tích Ma trận SWOT của Coca Cola 2024

Trong bài viết này, cùng Draco phân tích về tình hình hiện tại và tiềm năng phát triển của Coca-Cola thông qua Ma...

Phân tích SWOT Vinfast: Chiến lược chinh phục thị trường ô tô

VinFast, thương hiệu ô tô Việt Nam gây tiếng vang lớn trong những năm gần đây, đang trên đà chinh phục thị trường...

Phân tích mô hình SWOT của Highlands Coffee – Chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam

Giới thiệu tổng quan về Highlands Coffee Việt Nam Highlands Coffee được  vào năm 1998, khi ông David Thai, một doanh...

Ví Dụ Về Ma Trận SWOT Của Thương Hiệu Starbucks

Ma Trận SWOT từ lâu đã không còn quá mới mẻ với các doanh nghiệp. Đây là một công cụ quản lý chiến lược mạnh mẽ,...
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var nameField = document.querySelector('input[name="your-name"]'); var emailField = document.querySelector('input[name="your-email"]'); var phoneField = document.querySelector('input[name="your-phone"]'); var companyField = document.querySelector('input[name="your-company"]'); function showError(input, message) { var errorElement = input.nextElementSibling; if (!errorElement || !errorElement.classList.contains('error-message')) { errorElement = document.createElement('div'); errorElement.className = 'error-message'; input.parentNode.insertBefore(errorElement, input.nextSibling); } errorElement.textContent = message; } function clearError(input) { var errorElement = input.nextElementSibling; if (errorElement && errorElement.classList.contains('error-message')) { errorElement.textContent = ''; } } function preventCopyPaste(event) { event.preventDefault(); showError(event.target, 'Copy, paste, và cut không được phép thực hiện.'); } function addValidation(input, pattern, errorMessage) { input.addEventListener('keypress', function(event) { var char = String.fromCharCode(event.which); if (!pattern.test(char)) { event.preventDefault(); showError(input, errorMessage); } else { clearError(input); } }); input.addEventListener('input', function(event) { var value = event.target.value; if (!pattern.test(value)) { event.target.value = value.replace(new RegExp(pattern.source.replace(/^[\^|\$]/g, ''), 'g'), ''); showError(event.target, errorMessage); } else { clearError(event.target); } }); input.addEventListener('paste', preventCopyPaste); input.addEventListener('copy', preventCopyPaste); input.addEventListener('cut', preventCopyPaste); } if (nameField) { addValidation(nameField, /^[\p{L}\s]*$/u, 'Vui lòng chỉ nhập các chữ cái từ a-z.'); } if (emailField) { addValidation(emailField, /^[a-zA-Z0-9@.]*$/, 'Email chỉ được chứa chữ cái, số, dấu chấm và ký tự @.'); } if (phoneField) { addValidation(phoneField, /^[0-9]*$/, 'Số điện thoại chỉ được chứa chữ số.'); } if (companyField) { addValidation(companyField, /^[a-zA-Z0-9\s]*$/, 'Tên công ty chỉ được chứa chữ cái, số và khoảng trắng.'); } });