7 phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án cho doanh nghiệp

Dự án đầu tư tài chính ngày càng trở nên phổ biến hơn, với sự đa dạng về loại hình và phạm vi. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả của các dự án này là một thách thức đối với nhiều nhà đầu tư. Nếu bạn đang đối diện với vấn đề này, hãy cùng khám phá những tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án đầu tư một cách chính xác nhất, được DRACO chia sẻ dưới đây!

phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án
phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án

Định nghĩa về hiệu quả đầu tư dự án

Hiệu quả đầu tư dự án là mức độ mà một dự án đầu tư đạt được các kết quả mong đợi so với số vốn và các nguồn lực khác đã được đầu tư vào dự án đó. Đánh giá hiệu quả của một dự án đầu tư thường dựa trên việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí phải trả trong quá trình thực hiện dự án. 

Phương pháp đánh giá hiệu quả của một dự án đầu tư
Phương pháp đánh giá hiệu quả của một dự án đầu tư rất cần thiết

Một dự án được coi là hiệu quả khi mang lại lợi nhuận, giá trị hoặc lợi ích khác vượt qua chi phí đầu tư ban đầu và tiêu hao trong quá trình thời gian xác định. Đồng thời, hiệu quả cũng có thể được đánh giá dựa trên các tiêu chí khác như thời gian hồi vốn, tỷ lệ lợi nhuận nội bộ, giá trị hiện tại ròng, và phân tích rủi ro và cơ hội. 

Tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án

Việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án là một yếu tố quan trọng và không thể phủ nhận trong quá trình quản lý và ra quyết định đầu tư. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án:

Quyết định đầu tư: Đánh giá hiệu quả dự án cung cấp thông tin quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay từ bỏ một dự án cụ thể. Thông qua việc phân tích các yếu tố như lợi nhuận, rủi ro, và thời gian hồi vốn, các quyết định đầu tư có thể được thực hiện một cách cẩn trọng và có căn cứ.

Quản lý rủi ro: Đánh giá hiệu quả dự án giúp nhận diện và đánh giá rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Bằng cách nhìn nhận và đánh giá các khía cạnh rủi ro từ trước, các biện pháp dự phòng và quản lý rủi ro có thể được áp dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực và tăng cường khả năng thành công của dự án.

Tối ưu hóa nguồn lực: Ngoài ra đánh giá hiệu quả dự án giúp xác định các dự án có tiềm năng sinh lợi cao nhất để đầu tư nguồn lực. Bằng cách ưu tiên các dự án có khả năng sinh lợi tốt nhất, tổ chức có thể tối ưu hóa việc sử dụng vốn, thời gian và nhân lực.

Định hình chiến lược: Việc đánh giá hiệu quả dự án cũng giúp định hình chiến lược dài hạn của tổ chức. Bằng việc hiểu rõ các dự án mang lại giá trị cao nhất và phù hợp nhất với mục tiêu và phương hướng phát triển, tổ chức có thể xây dựng chiến lược đầu tư có hiệu quả và bền vững.

Tạo niềm tin: Các nhà đầu tư, cổ đông và đối tác kinh doanh đều đánh giá cao việc tổ chức có khả năng đánh giá và quản lý hiệu quả các dự án đầu tư. Việc thực hiện đánh giá hiệu quả dự án một cách chính xác và minh bạch không chỉ tạo ra niềm tin từ phía những bên liên quan mà còn tăng cường uy tín của tổ chức trên thị trường.

Xem thêm: Thiết kế kênh phân phối là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư dự án

Hiểu rõ và đánh giá các yếu tố này giúp tổ chức xác định chiến lược và kế hoạch thực hiện dự án một cách tổng thể và có hiệu quả.

 • Chi phí đầu tư ban đầu

Chi phí đầu tư ban đầu đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng sinh lợi của dự án. Mức độ đầu tư ban đầu cần phải phù hợp với nguồn lực và khả năng tài chính của tổ chức hoặc cá nhân đầu tư.

 • Lợi nhuận dự kiến

Lợi nhuận dự kiến là mục tiêu mà dự án đặt ra để đạt được. Việc đánh giá và dự báo lợi nhuận một cách chính xác là rất quan trọng để đảm bảo rằng dự án sẽ mang lại giá trị kinh tế như mong đợi.

 • Thời gian trả vốn (hoàn vốn)

Thời gian hồi vốn là thời gian mà dự án cần để thu hồi lại số vốn đã đầu tư ban đầu. Việc hồi vốn nhanh chóng có thể tăng cường tỷ suất lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Thời gian thu hồi vốn khá lâu
Thời gian thu hồi vốn khá lâu
 • Rủi ro và cơ hội

Rủi ro và cơ hội là yếu tố không thể tránh khỏi trong mọi dự án đầu tư. Việc đánh giá và quản lý rủi ro một cách hiệu quả, đồng thời khai thác cơ hội có thể làm tăng tính hiệu quả và đảm bảo thành công cho dự án.

 • Tác động môi trường và xã hội

Tác động môi trường và xã hội là một yếu tố quan trọng cần xem xét trong đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư. Việc đánh giá các tác động này giúp đảm bảo rằng dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn không gây tổn thất cho môi trường và cộng đồng xã hội.

Phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án

Có nhiều phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lời của dự án đầu tư. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Phương pháp bảng cân đối kế toán

Phương pháp bảng cân đối kế toán là một trong những phương pháp quan trọng để đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư. Phương pháp này tập trung vào việc so sánh giữa các chi phí và lợi ích của dự án trong khoảng thời gian cụ thể.

Cụ thể, phương pháp này bao gồm các bước sau:

 • Xác định các nguồn thu và chi phí: Đầu tiên, xác định tất cả các nguồn thu dự kiến và chi phí liên quan đến dự án trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Thực hiện cân đối: Tiếp theo, thực hiện cân đối bằng cách so sánh tổng nguồn thu và tổng chi phí của dự án. Điều này giúp định rõ ràng liệu dự án có lãi hay lỗ, và nếu có lãi thì lợi nhuận đó đủ để bù đắp chi phí hay không.
 • Phân tích kết quả: Dựa trên kết quả của bảng cân đối kế toán, đánh giá xem dự án có mang lại giá trị kinh tế và có đáng để đầu tư hay không.

Phương pháp bảng cân đối kế toán thường được sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư cơ bản và là công cụ hữu ích trong quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án. Tuy nhiên, nó cũng có thể có nhược điểm khi không xem xét đến giá trị thời gian của tiền và không đánh giá rủi ro.

Phương pháp tỷ lệ lợi nhuận (ROI – Return on Investment)

Phương pháp tỷ lệ lợi nhuận (ROI – Return on Investment) là một trong những phương pháp quan trọng và phổ biến nhất để đánh giá hiệu quả của một dự án đầu tư. Phương pháp này tập trung vào việc đo lường lợi ích thu được từ dự án so với số vốn đã đầu tư vào dự án đó.

Cụ thể, công thức tính ROI được biểu diễn như sau:

Công thức tính ROI
Công thức tính ROI

Trong đó:

 • Lợi nhuận ròng là sự khác biệt giữa tổng thu nhập từ dự án và tổng chi phí.
 • Tổng chi phí đầu tư bao gồm các chi phí ban đầu và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến dự án.

Đối với ROI, một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn thể hiện một dự án đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét các yếu tố khác như thời gian hồi vốn và rủi ro để có cái nhìn toàn diện về hiệu quả của dự án.

Phương pháp ROI cung cấp một cách đơn giản và dễ hiểu để đánh giá hiệu quả đầu tư, là công cụ hữu ích cho việc ra quyết định đầu tư và theo dõi hiệu suất của dự án trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị hạn chế bởi việc không tính toán giá trị thời gian của tiền và không xem xét đến các chi phí và lợi ích không phải là dòng tiền trực tiếp.

Những ưu nhược điểm của phương pháp này gồm:

Ưu điểm Nhược điểm
Dễ hiểu và áp dụng
Cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả đầu tư Không tính toán thời gian giá trị của tiền
Dễ dàng so sánh và theo dõi Không xem xét chi phí và lợi ích không phải là dòng tiền

Phương pháp NPV (Net Present Value)

Phương pháp NPV (Net Present Value) là một trong những phương pháp quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của một dự án đầu tư. Phương pháp này tính toán giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền thu và chi phí liên quan đến dự án, dựa trên tỷ lệ chiết khấu.

Cụ thể, công thức tính NPV được biểu diễn như sau:

Công thức tính NPV
Công thức tính NPV

Phương pháp đánh giá hiệu quả NVP

Trong đó:

 • NPV là giá trị hiện tại net (Net Present Value).
 • Ct là dòng tiền thu hoặc chi phí trong năm t.
 • r là tỷ lệ chiết khấu (discount rate).
 • I là tổng chi phí đầu tư ban đầu (initial investment).
 • n là số năm dự kiến của dự án.

Nếu NPV dương, điều này cho thấy dự án đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận và được coi là hiệu quả. Ngược lại, nếu NPV âm, dự án không mang lại lợi nhuận đủ để bù đắp chi phí và thường không được khuyến khích.

Những ưu nhược điểm của phương pháp này gồm:

Ưu điểm Nhược điểm
Xem xét giá trị thời gian của tiền Yêu cầu xác định chính xác tỷ lệ chiết khấu
Phản ánh đầy đủ chi phí và lợi ích của dự án Khó tính toán cho các dự án có quy mô lớn hoặc phức tạp

Phương pháp IRR (Internal Rate of Return)

Phương pháp IRR (Internal Rate of Return) là một phương pháp quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư. IRR là tỷ suất lợi nhuận nội bộ, tức là tỷ suất lợi nhuận mà dự án đem lại sau khi đầu tư vào dự án.

Cụ thể, công thức tính IRR như sau:

phương pháp đánh giá hiệu quả
Phương pháp đánh giá hiệu quả IRR

Trong đó:

 • NPV là giá trị hiện tại của các dòng tiền thu về từ dự án (Net Present Value).).
 • CFt là dòng tiền thu về tại thời điểm  t.
 • IRR là tỷ suất lợi nhuận nội bộ cần tìm.

Đối với phương pháp IRR, một tỷ suất lợi nhuận nội bộ cao hơn thường cho thấy dự án đầu tư có hiệu quả cao. Cụ thể, nếu tỷ suất lợi nhuận nội bộ cao hơn hệ số chiết khấu, dự án được coi là hấp dẫn và ngược lại.

Ưu và nhược của phương pháp IRR:

Ưu điểm Nhược điểm
Dễ hiểu và so sánh Không phản ánh rõ ràng tỷ lệ lợi nhuận tuyệt đối
Phản ánh giá trị thời gian của tiền Khó áp dụng cho dự án không đều

Xem thêm: Ưu và nhược điểm của kênh phân phối gián tiếp

Phương pháp Payback Period

Phương pháp Payback Period là một trong những phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư. Phương pháp này tập trung vào thời gian mà dự án cần để thu hồi lại tổng chi phí đầu tư ban đầu.

Phương pháp đánh giá hiệu quả Payback Period được tính như sau:

Trong đó:

 • Chi phí đầu tư ban đầu là tổng chi phí mà dự án đầu tư ban đầu.
 • Dòng tiền hàng năm là lượng thu nhập hoặc tiết kiệm được từ dự án mỗi năm.

Một Payback Period ngắn hơn thường cho thấy mức độ rủi ro thấp và tính khả thi của dự án, vì nó chỉ mất ít thời gian để thu hồi lại chi phí đầu tư ban đầu.

Ưu và nhược điểm của phương pháp Payback Period

Ưu điểm Nhược điểm
Dễ hiểu và so sánh Không tính toán đầy đủ ảnh hưởng của thời gian đối với giá trị của tiền
Cho thấy sự thanh khoản của dự án Không xem xét các lợi ích dài hạn của dự án sau khi thu hồi vốn

 

Phương pháp chi phí-benefit (Cost-Benefit Analysis)

Phương pháp chi phí-benefit (Cost-Benefit Analysis) là một phương pháp quan trọng để đánh giá hiệu quả của một dự án hoặc quyết định kinh doanh. Phương pháp này đo lường và so sánh các chi phí dự kiến với các lợi ích dự kiến của dự án hoặc quyết định, nhằm xác định xem liệu lợi ích thu được có đáng đầu tư chi phí không.

Cụ thể, Cost-Benefit Analysis đo lường tất cả các chi phí và lợi ích liên quan đến dự án trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó so sánh giữa tổng chi phí và tổng lợi ích để xác định xem liệu dự án có tạo ra giá trị kinh tế hay không.

Cost-Benefit Analysis đo lường tất cả các chi phí và lợi ích
Cost-Benefit Analysis đo lường tất cả các chi phí và lợi ích

Ưu điểm của phương pháp Cost-Benefit Analysis:

 • Tính toán tổng thể: Cost-Benefit Analysis tính toán tất cả các chi phí và lợi ích liên quan đến dự án, giúp nhìn nhận tổng thể về hiệu quả của dự án.
 • Quyết định dựa trên dữ liệu: Phương pháp này dựa trên dữ liệu và số liệu cụ thể, giúp quyết định đầu tư dựa trên thông tin rõ ràng.
 • Dễ so sánh và đánh giá: Cost-Benefit Analysis cho phép so sánh giữa các dự án khác nhau dựa trên giá trị kinh tế mà mỗi dự án mang lại.

Nhược điểm của phương pháp Cost-Benefit Analysis:

 • Đòi hỏi ước lượng và dự báo chính xác: Phương pháp này đòi hỏi dự báo chi phí và lợi ích một cách chính xác, điều này có thể khó khi dự án có nhiều biến động không lường trước được.
 • Không tính toán được giá trị phi tài chính: Cost-Benefit Analysis thường tập trung vào các yếu tố có thể đo lường bằng tiền tệ, bỏ qua các giá trị phi tài chính như giá trị văn hóa hoặc môi trường.

Phương pháp áp dụng dòng tiền (Cash Flow Analysis)

Đối với phương pháp này thì thường tập trung vào việc phân tích, đánh giá các dòng tiền thu và chi trong một khoảng thời gian nhất định liên quan đến dự án.

Các bước của phương pháp Cash Flow Analysis gồm:

 • Dự báo dòng tiền: Xác định và dự báo các dòng tiền thu và chi phí liên quan đến dự án trong suốt quá trình thực hiện và sau khi hoàn thành.
 • Tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền: Sử dụng tỷ lệ chiết khấu để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai, nhằm phản ánh giá trị thời gian của tiền.
 • Phân tích và đánh giá: So sánh giữa tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền thu và chi phí, để đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lời của dự án.

Ưu điểm:

 • Phản ánh đầy đủ dòng tiền: Cash Flow Analysis phản ánh đầy đủ các dòng tiền thu và chi phí liên quan đến dự án, giúp nhìn nhận tổng thể về tài chính của dự án.
 • Xem xét giá trị thời gian của tiền: Phương pháp này tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền trong quá khứ và tương lai, phản ánh đúng giá trị thời gian của tiền.

Nhược điểm:

 • Đòi hỏi ước lượng và dự báo chính xác: Cash Flow Analysis đòi hỏi dự báo chính xác về các dòng tiền trong tương lai, điều này có thể khó khi các yếu tố thay đổi không lường trước được.
 • Khó tính toán cho các dự án phức tạp: Đối với các dự án có nhiều biến động và yếu tố phức tạp, Cash Flow Analysis có thể trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều công sức tính toán.

Tổng kết

Việc hiểu và áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án không chỉ giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng,  mà còn giúp tối ưu hóa lợi ích và rủi ro liên quan đến các dự án đó. Hãy theo dõi Fanpage Linkedin của DRACO để biết thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!