Partners

FOR CUSTOMERS

The DRACO multi-industry financial technology conglomerate operates in the Finance, Technology, and Service sectors, specializing in providing services including:

DRACO always desires to collaborate both domestically and internationally to increase the value for all parties based on the "WIN-WIN" principle. We have developed:

Dành cho khách hàng
Dành cho tối tác
DÀNH CHO ĐỐI TÁC

Tập đoàn Tài chính Công nghệ DRACO luôn mong muốn hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm gia tăng giá trị của tất cả các bên theo tiêu chí “WIN – WIN”. Tầm nhìn chiến lược của DRACO 10 năm tới là trở thành một tập đoàn tài chính Công nghệ uy tín hoạt động trên thị trường các nước Châu Á Thái Bình Dương. Ngành nghề kinh doanh xương sống của Tập đoàn dựa trên các sản phẩm Công nghệ số, Marketing số, Tài chính chiến lược.

DRACO sẽ là người bạn đồng hành tin cậy với doanh nghiệp SME và STARTUP, giúp đưa công nghệ số hiện đại cho các doanh nghiệp SME và STARTUP. 

Sứ mệnh của DRACO là đem lại một cuộc sống vương giả, an toàn, hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, nhân viên, đồng thời góp phần vào sự thịnh vượng, ổn định và phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific) nói chung và Việt Nam nói riêng.