News

NEWS

Policy and Promotion Information

Khuyến mãi 12 tháng gói quản lý doanh nghiệp BASIC

Phần mềm DRAERP tập trung phát triển 7 giải pháp quản trị cho 7 loại hình doanh nghiệp chính gồm: Doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất, bán lẻ, phân phối, đào tạo, nông nghiệp, và y tế chăm sóc sức khỏe...

Khuyến mãi 6 tháng Gói Full Master DraERP

KHUYẾN MÃI dành cho 100 doanh nghiệp đăng ký đầu tiên sử dụng sử dụng phần mềm DRAERP chuyển đổi số doanh nghiệp...

NEWS

Recruitment Information

Nhân viên marketing

• Mức lương: 8-35 triệu
• Cấp bậc: Nhân viên
• Số lượng tuyển: 3 người
• Giới tính: Bất kỳ
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian
• Kinh nghiệm: 1 năm
• Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh: Quận 5

Nhân viên kế toán

• Mức lương: 8-35 triệu
• Cấp bậc: Nhân viên
• Số lượng tuyển: 3 người
• Giới tính: Bất kỳ
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian
• Kinh nghiệm: 1 năm
• Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh: Quận 5

Nhân Viên Lập Trình Python / Html / Javascript

• Mức lương: 8-35 triệu
• Cấp bậc: Nhân viên
• Số lượng tuyển: 3 người
• Giới tính: Bất kỳ
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian
• Kinh nghiệm: 1 năm
• Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh: Quận 5

OUR BLOG

Latest Posts