Khuyến mãi 12 tháng gói quản lý doanh nghiệp BASIC

Phần mềm DRAERP tập trung phát triển 7 giải pháp quản trị cho 7 loại hình doanh nghiệp chính gồm: Doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất, bán lẻ, phân phối, đào tạo, nông nghiệp, và y tế chăm sóc sức khỏe...