Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00  (+84)-338-855-353 [email protected]
Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00 
 (+84)-338855-353  (+84)-338855-353

• Tuyển XXXXX nhân sự đến năm XYZ
• Tuyển gấp XX chuyên viên XXX và YYY

Tăng tốc – Bức phá – Làm chủ tương lai

0999xxxxxx

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

DRACO I MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG – TRẺ TRUNG – NHIỆT HUYẾT

TẤT CẢ VIỆC LÀM

Nhân viên lập trình python / html / javascript

Nhân viên kế toán

Nhân viên marketing – chuyên ngành marketing số