Tuyển Dụng - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng: Cộng tác viên

Công ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ Draco tuyển dụng Cộng tác viên CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH CÔNG...

Tuyển dụng: Thực tập sinh

Công ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ Draco tuyển dụng Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH CÔNG...

Tuyển dụng: Nhân viên Digital Sales

Công ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ Draco tuyển dụng Digital Sales CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH CÔNG NGHỆ...

Dịch vụ

Đầu Tư & Cho Vay

Tập đoàn tài chính công nghệ draco cung cấp và tư vấn các giải pháp cho vay và đầu tư dành cho các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME với tỷ suất sinh lời cao, lãi suất hợp lý, linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Các sản phẩm cho vay tại Draco bao gồm cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh, vay tín chấp, và vay có bảo đảm. Các sản phẩm đầu tư gồm: Đầu tư an toàn, Đầu tư phòng vệ và Đầu tư hoàn hảo.

Hỗ Trợ Quản Trị Tài Chính Kế Toán (SME)

Dịch vụ hỗ trợ quản trị tài chính kế toán là hình thức Draco tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp SME hoạch định kế hoạch tài chính, mô hình tài chính kế toán quản trị; tư vấn hỗ trợ xây dựng hệ thống quy định, quy trình, chính sách tài chính kế toán, tư vấn ứng dụng công nghệ phần mềm; tư vấn, hỗ trợ, vận hành hệ thống tài chính, kế toán công ty hoạt động tinh gọn, hiệu quả.

Tư Vấn Quản Trị
Doanh Nghiệp 360 (SME)

Sản phẩm dịch vụ quản trị doanh nghiệp 360 là sản phẩm dịch vụ mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ Draco cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh, tập trung vào các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm: Kế toán quản trị, Tài chính, Vận hành, Kinh doanh & Marketing số

Tư Vấn Chiến Lược
Marketing Số (SME)

Dịch vụ tư vấn chiến lược Digital marketing là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO tư vấn, hỗ trợ lập kế hoạch & triển khai chiến lược marketing số nhằm gia tăng doanh số bán háng, quảng bá hình ảnh & thương hiệu, mở rộng thị trường thị phần, nâng hiệu quả phát triển kinh doanh, & tối đa hóa lợi nhuận.

Tư Vấn Chuyển Đổi Số (SME)

Dịch vụ tư vấn chiến lược chuyển đổi số (Digital transformation) là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO tư vấn, hỗ trợ lập kế hoạch & triển khai chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả bán hàng marketing, và tăng năng suất lao động.

Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp (SME)

Sản phẩm tư vấn tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ kiểm toán và tái cấu trúc cho KH doanh nghiệp để kiểm soát rủi ro, tối ưu hóa vận hành và hiệu quả kinh doanh.

Cần liên hệ lại?

Vui lòng điền thông tin và nhấn nút gửi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.