Tư Vấn Lập Dự Án

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ lập dự án và tìm kiếm nguồn vốn theo nhu cầu cho các dự án thông qua lập kế hoạch chi tiết dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, làm tiền đề cho cho các quyết định đầu tư và tài trợ.

DỊCH VỤ
MỤC ĐÍCH
Tầm nhìn sứ mệnh
DỊCH VỤ

Gói sản phẩm

  • Sản Phẩm Lập Dự Án Đầu Tư.
  • Tư Vấn Nguồn Vốn Dự Án.
OUR SERVICES

Sản phẩm tài chính chiến lược

Tư vấn
lập dự án

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm...

Xem thêm »

Quản trị
doanh nghiệp 360

Cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả...

Xem thêm »

Quản trị
kế toán tài chính

Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính...

Xem thêm »

Kiểm toán
tái cấu trúc

Sản phẩm Kiểm toán tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp...

Xem thêm »
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tìm hiểu thêm?

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h.