SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CHUỖI CUNG ỨNG - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz

SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CHUỖI CUNG ỨNG

Là sản phẩm dịch vụ do Tập đoàn FINTECH DRACO liên kết với các nhà đầu tư cá nhân/tổ chức thực hiện tài trợ vốn thương mại cho các giao dịch mua bán hoặc xuất nhập khẩu hàng hóa trong chuỗi cung ứng

Leave a Reply