About Us

ABOUT DRACO

The technology financial group DRACO was founded at the beginning of 2019. After nearly 4 years of development and accumulation, DRACO has expanded into various financial, strategic, and new technology business sectors. We have developed:

With the mission of bringing modern digital technology to SMEs and STARTUPS, DRACO aims to contribute to the prosperity of SMEs in particular and the overall economy of Vietnam.

Tầm nhìn sứ mệnh
TẦM NHÌN

Tầm nhìn chiến lược của DRACO 10 năm tới là trở thành một tập đoàn tài chính Công nghệ uy tín hoạt động trên thị trường các nước Châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh xương sống của tập đoàn là các sản phẩm công nghệ số, marketing số, tài chính chiến lược. DRACO sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp đưa công nghệ số hiện đại ứng dụng vào quản trị, vận hành và kinh doanh của các doanh nghiệp SME và STARTUP.

MISSION

The mission of DRACO is to bring a royal, safe, and happy life to customers, partners, employees, while contributing to the prosperity, stability, and development of the Asia-Pacific region in general and Vietnam in particular.

Sứ mệnh
EXECUTIVE BOARD

Our Team

Tổng giám đốc

Lại Anh Tuấn

Ông Lại Anh Tuấn đã tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ...

Giám đốc tài chính

Trần Thị Hồng Phước

Bà Trần Thị Hồng Phước tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh tế...