Tư vấn quản trị kế toàn tài chính

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ dịch vụ quản trị tài chính, quản trị kế toán.
  • Dịch vụ kế toán được hiểu là hoạt động thực hiện nghiệp vụ kế toán dành cho doanh nghiệp, hoặc tổ chức. Dịch vụ trên sẽ giải quyết những công việc liên quan đến kế toán, kê khai thuế, nộp thuế cho cơ quan chức năng. Đảm bảo cho hoạt động kế toán tài chính, kê khai thuế được diễn ra minh bạch, hiệu quả, chính xác.
  • Dịch vụ tài chính làm nhiệm vụ ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị và ban quản trị nội bộ doanh nghiệp là chính. Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.
DỊCH VỤ
MỤC ĐÍCH
Tầm nhìn sứ mệnh
DỊCH VỤ

Gói sản phẩm

  • Dịch Vụ Kế Toán.
  • Dịch Vụ Tài Chính.
OUR SERVICES

Sản phẩm tài chính chiến lược

Tư vấn
lập dự án

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm...

Xem thêm »

Quản trị
doanh nghiệp 360

Cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả...

Xem thêm »

Quản trị
kế toán tài chính

Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính...

Xem thêm »

Kiểm toán
tái cấu trúc

Sản phẩm Kiểm toán tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp...

Xem thêm »