Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00  (+84)-338-855-353 [email protected]
Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00 
 (+84)-338855-353  (+84)-338855-353

Giới thiệu về DRACO

VỀ DRACO
Tập đoàn tài chính công nghệ DRACO khởi nghiệp từ đầu năm 2019. Sau gần 4 năm phát triển và tích lũy, DRACO đã phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh tài chính, chiến lược, công nghệ mới.
Chúng tôi đã phát triển.

  1. Các sản phẩm Công nghệ số như: Dịch vụ Website, Dịch vụ Hosting, Dịch vụ Server.
  2. Hệ thống DRAERP như HRM, CRM, Ecommerce, Kế toán, Kho,…
  3.  Dịch vụ Marketing số như Facebook Ads, Google Ads, SEO, Content Marketing,…
  4.  Tài chính chiến lược như Lập dự án và tìm nguồn vốn cho dự án, Tư vấn dịch vụ Doanh nghiệp 360, Dịch vụ tư vấn Kế toán Tài chính, Kiểm toán tái cấu trúc.

Với sứ mệnh đưa công nghệ số hiện đại cho các doanh nghiệp SME và STARTUP, DRACO mong muốn góp sức vào sự thịnh vượng của doanh nghiệp SMEs nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

TẦM NHÌN
Tầm nhìn chiến lược của DRACO 10 năm tới là trở thành một tập đoàn tài chính Công nghệ uy tín hoạt động trên thị trường các nước Châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh xương sống của tập đoàn là các sản phẩm công nghệ số, marketing số, tài chính chiến lược. DRACO sẽ là người bạn đồng hành tin cậy với doanh nghiệp SME & STARTUP, giúp đưa công nghệ số hiện đại ứng dụng vào quản trị, vận hành và kinh doanh của các doanh nghiệp SME & STARTUP.

SỨ MỆNH
Sứ mệnh của DRACO là đem lại một cuộc sống vương giả, an toàn, hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, nhân viên, đồng thời góp phần vào sự thịnh vượng, ổn định và phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng.

đội ngũ của chúng tôi