Case Type

Khuyến mãi 12 tháng gói quản lý doanh nghiệp BASIC

Phần mềm DRAERP tập trung phát triển 7 giải pháp quản trị cho 7 loại hình doanh nghiệp chính gồm: Doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất, bán lẻ, phân phối, đào tạo, nông nghiệp, và y tế chăm sóc sức khỏe...

Khuyến mãi 6 tháng Gói Full Master DraERP

KHUYẾN MÃI dành cho 100 doanh nghiệp đăng ký đầu tiên sử dụng sử dụng phần mềm DRAERP chuyển đổi số doanh nghiệp...

Nhân viên marketing

• Mức lương: 8-35 triệu
• Cấp bậc: Nhân viên
• Số lượng tuyển: 3 người
• Giới tính: Bất kỳ
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian
• Kinh nghiệm: 1 năm
• Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh: Quận 5

Nhân viên kế toán

• Mức lương: 8-35 triệu
• Cấp bậc: Nhân viên
• Số lượng tuyển: 3 người
• Giới tính: Bất kỳ
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian
• Kinh nghiệm: 1 năm
• Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh: Quận 5

Nhân Viên Lập Trình Python / Html / Javascript

• Mức lương: 8-35 triệu
• Cấp bậc: Nhân viên
• Số lượng tuyển: 3 người
• Giới tính: Bất kỳ
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian
• Kinh nghiệm: 1 năm
• Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh: Quận 5

Dịch Vụ Tái Cấu Trúc Vận Hành

Tái cấu trúc vận hành là quá trình tổ chức, sắp xếp lại các quy trình vận hành doanh nghiệp dựa trên kết cấu cũ, nhằm tạo ra sức hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp...

Dịch Vụ Tái Cấu Trúc Hoạt Động Kinh Doanh

Kiểm toán tái cấu trúc hoạt động kinh doanh là hoạt động kiểm toán sử dụng các phương pháp kiểm tra, so sánh và đối chiếu các chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh, lập kế hoạch...

Dịch Vụ Tái Cấu Trúc Hoạt Động Kế Toán Quản Trị

Tái cấu trúc hoạt động kế toán quản trị doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc kế toán quản trị và thiết lập mô hình phù hợp nhằm tối ưu hoạt động kê toán quản trị, đáp ứng nhu cầu...

Dịch Vụ Tái Cấu Trúc Vốn Tài Chính

Tái Cấu trúc Vốn tài chính là quá trình tổ chức, sắp xếp lại tỷ trọng của các nguồn vốn trong tổng giá trị nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động và xây dựng lại mô hình tài chính đẩy lùi tình trạng...

Dịch Vụ Tài Chính

Hoàn thiện một kế hoạch, chiến lược tài chính hiệu quả thông qua việc xác định mục tiêu muốn đạt được và rủi ro có thể chấp nhận...